O nás

Živelní pojištění

Ochrana proti živelním rizikům vždy poskytuje ochranu proti požáru, výbuchu, přímému úderu blesku a pádu letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části (tzv. FLEXA).

Dále je možné pojistnou ochranu rozšířit o další rizika, např. vichřice, krupobití, pád stromů , stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, sesouvání půdy, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, atmosférické srážky.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek