O nás

Pojištění proti odcizení

Pojištění proti odcizení zajišťuje pojistnou ochranu majetku proti krádeži vloupáním a loupežnému přepadení (loupeži).

Krádež vloupáním pojistné podmínky většinou popisují jako přivlastnění si pojištěné věci některým v nich uvedených způsobů.

Například do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání. V praxi se tedy může jednat o vypáčené dveře.

Dalším popsaným způsobem je, že do uzamčeného místa se dostal jinak než dveřmi. V praxi se tedy na tento popis hodí situace, kdy se pachatel dostal do místa pojištění rozbitým oknem nebo i probouranou zdí.

Loupežné přepadení je popisováno jako přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se pojištěné věci.

K pojištění proti odcizení se vážou i předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí. Pojišťovny v pojistných podmínkách případně v pojistné smlouvě stanovují, jaké mají být dveře, obvodové zdi, zámky, trezory, elektronická zabezpečovací signalizace, mříže apod.  Doporučujeme věnovat těmto ustanovením zvýšenou pozornost nebo ujednat do pojistné smlouvy odchylné ujednání, je-li toto možné.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek