O nás

Škoda na věci převzaté

Podstatou této odpovědnosti je povinnost nahradit škodu na převzaté věci, pokud došlo k poškození, zničení nebo ztrátě této věci (pokud je uvedeno v pojistných podmínkách pojištění se vztahuje pouze na odcizení věci krádeží nebo loupeží, ztráta je z pojištění vyloučena)

Tím, kdo je povinen uhradit škodu je ten, kdo věc převzal za účelem splnění svého závazku tj. za účelem provedení objednané činnosti nebo do užívání (musí vždy dojít k fyzickému převzetí věci). 

Odpovědnosti se škůdce může zprostit pouze, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak (věc má vadu sama o sobě, živelní pohroma). 

K jednostrannému prohlášení charakteru „za převzatou věc neodpovídáme“ se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží, k prohlášení, které dopředu omezuje nebo vylučuje povinnost k náhradě škody způsobené úmyslně nebo hrubé nedbalosti.

Většinou není zahrnuto v základním rozsahu pojistného krytí. Jedná se o dopojistitelnou výluku.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek