O nás

Pojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu  poskytuje pojistnou ochranu pro stavbu nebo budovu, jejich součásti a příslušenství, drobné a vedlejší stavby, stavby ve výstavbě, zařízení staveniště, stavební materiál a výrobky sloužící k opravám či výstavbě a rekonstrukci pojišťované stavby.

Místem pojištění je určeno adresou nebo číslem parcely případně jiným určením domluveným s pojišťovnou.

Mezi základní rozsah pojištění většinou patří požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, vodovodní škody, odcizením věci krádeží nebo loupeží.

Mezi rozšiřující pojistná rizika patří: sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, povodeň, záplava, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, tíha sněhu a námrazy,, aerodynamický třesk, kouř, náraz vozidla, mráz na vodovodním a topném systému, atmosferické srážky, zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí, přepětí a zkrat, poškození skel, vandalismus.

Rozšiřující pojistná rizika mají svůj význam zejména ve vztahu k oblasti, kde se pojišťovaná stavba nachází (horská oblast, oblast častým výskytem vichřice apod.)

Pojištění rodinného domu se sjednává samostatně nebo vedle pojištění domácnosti a pojištění občanské odpovědnosti v rámci jedné pojistné smlouvy.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek