O nás

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti  poskytuje pojistnou ochranu pro majetek, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jedná se zejména o nábytek, podlahové krytiny, textilie, elektronika, elektrospotřebiče, stavební součásti, sanitární zařízení v koupelně a WC, ošacení, obuv  apod. Je běžné, že jsou pojištěny nejen věci vlastní, ale i cizí po právu užívané na základě smlouvy.

Místem pojištění může být trvale obývaná domácnost, rekreační domácnost, nebytové prostory (sklep, komora, garáž apod.)

Mezi základní rozsah pojištění většinou patří požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, vodovodní škody, odcizením věci krádeží nebo loupeží.

Mezi rozšiřující pojistná rizika patří: sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, povodeň, záplava, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, tíha sněhu a námrazy,, aerodynamický třesk, kouř, náraz vozidla, mráz na vodovodním a topném systému, atmosferické srážky, zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí, přepětí a zkrat, poškození skel, vandalismus.

Rozšiřující pojistná rizika mají svůj význam zejména ve vztahu k pojištění rodinného domu nebo jiné pojišťované nemovitosti, kde se pojištěná domácnost nachází.

Pojištění domácnosti se sjednává samostatně nebo vedle pojištění rodinného domu případně s pojištěním občanské odpovědnosti v rámci jedné pojistné smlouvy.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek